Ajastealli4_200x150

Tursti

Áddjástealli og Storhaugen

21. mai 2006
Stien starter fra innkjørsel ved Geassegieddi (nedfor Steinmoen) og det er trimbok både ved Áddjástealli, på Liigevárri og oppe på Storhaugen - 1192 moh. Det er småbratt terreng hele veien og litt ulendt innimellom. Du har hele tiden fantastisk utsikt over bygda.


Jávvagieddi og Samuelsbergfjellet

Stien starter fra E6 hvor kraftlinjene går opp fjellet, ca 1 km fra Løkvoll. Det er parkeringsplass på nedsiden av E6.
Skarfvaggi

Tursti

Skardalen

Det er lett å gå opp i Skardalen fra skogsvegen på tunnelsiden av Skardalselva. Parker ved E6. Følg skogsvegen til sti som følger elva.