Manndalen

Manndalen er ei levende bygd i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Bygda ligger i dalen som strekker seg fra Løkvoll ved E6 hvor det er butikker, bensinstasjon og sjøbuer for overnatting, og sørover langs Manndalselva. Det er gårdsbruk helt opp til Bánnol, 13 km fra E6. Lenger opp ligger både private hytter og utleiehytter, og ved Ruovddáš starter Svartskogen - et område som høyesterett har stadfestet er felleseie for alle som bor i Manndalen. Her er det også seterdrift for geiter.

Innbyggertall og arbeidsplasser

Det bor ca. 800 mennesker i Manndalen, mange lever av husdyrhold med sauer, geiter og kyr - andre arbeider innafor bygg og anlegg. Manndalen skole er også en viktig arbeidsplass - der er i overkant av 100 elever fra 1.-10. klasse. Skolen har også en samiskspråklig klasse. Like ved skolen ligger filial av Kåfjord bibliotek og Fossen barnehage som har norskspråklig avdeling og samiskspråklig avdeling. Det er ikke så veldig lenge siden samisk var dagligspråket i bygda, nå er det stort sett bare de eldste i tillegg til noen få familier som bruker dette språket til daglig. 

 

Husflid

Manndalen er kjent sine strikkeprodukter og for at her fremdeles veves grener - en ubrutt sjøsamisk tradisjon i hvertfall helt fra 600 e.Kr. Grena er et stort teppe som veves av hjemmespunnet ullgarn på oppstadvev. Renninga lages med grindvev slik at grena har tre jarekanter. Manndalen Husflidslag demonstrerer og selger grener og annet på Grenebua like ved E6. Husflidslaget holder også kurs i søm av lyngenkofte .

 

Ája Samisk Senter 

På Ája Samisk Senter finner vi Samisk språksenter, Riddu Riđđu, Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, NRK Sameradios distriktskontor, Nord-Troms Museums kontor og Ungdomsklubben. Her er også basseng og sal som brukes til møter, seminarer og selskaper. Kjøkkenet inviterer bl.a. til Etegildet og julebord.

Arrangementer året rundt

Det skjer mye hele året i Manndalen. Av faste arrangementer kan nevnes: Siste lørdag i februar arrangerer Ája Etegildet hvor de byr på lokal festmat, underholdning og dans. Sist i juni eller begynnelsen av juli arrangerer MUIL Manndalen fiskefestival med arrangementer fra onsdag til søndag. I midten av juli er det tid for Riddu Riđđu-festivalen. Og på nyttårsaften opprettholdes den gamle tradisjonen med Nyttårsnissetoget (Ođđabeaigállát) - et tog hvor voksne kler seg ut så skremmende som mulig. Dette er en gammel tradisjon av ukjent opprinnelse. Det arrangeres eget barnenissetog tidlig på kvelden.

På Ája holder ungdomsklubben og juniorklubben åpent to kvelder i uka. Samisk språksenter arrangerer intensivkurs i samisk på flere nivå hele året.

Friluftsliv

Det er fine muligheter for friluftsliv i Manndalen:

  • Stangfiske fra svabergene mellom tunnellen og Samuelsberg. Man kan leie båt fra Manndalen Sjøbuer. Det selges fiskekort for Manndalselva. Oppe på fjellet finnes flere fiskevann.
  • Fem trimløyper med trimbok i tillegg til sti opp til Storhaugen og fra Ruovddáš til Baalsrudhula og opp dalen helt til vidda. MUIL har en åpen hytte 4 km fra Ruovddáš, i tillegg finnes det gammer flere steder.
  • Scooterløyper til opp på vidda.
  • Fine skiløyper med start fra Ája samisk senter, delvis med lys. Like i nærheten er Skjåbakken med skitrekk, en liten bakke som egner seg for snøbrett, aking og skileik. Hvis man ønsker en lengre tur, skan man f.eks. gå opp Samuelsbergfjellet og komme ned ved Tverrelva. Det arrangeres også turmarsjer flere ganger i løpet av sommeren.