0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1

Arrangør: 1
: 1
Tid: torsdag 15. juni 09:45
Annet
http://1
http://1