IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Årsmelding for MUIL 2019

MUIL legger bak seg et år med stor aktivitet i laget med et variert idrettslig tilbud til barn, unge og voksen i Manndalen og omenga. Gjennom lagets mangfoldige aktivitetstilbud bidrar vi til å skape et sunt, sosialt og attraktivt bomiljø i bygda og kommunen.

Dette tilbudet er skapt av de mange som har påtatt seg treneransvar, laglederjobb, støtteapparat, verv og frivillig innsats gjennom året. Styret er dypt takknemlig for det arbeidet som lagets trenere, aktivitører og medlemmer har lagt ned i 2018. Laget har i 2019 fått sine første medaljer i VM og EM, da Sajane Karina Olsen ble tatt ut på taekwon-do juniorlandslaget og oppnådde sølv i VM og bronse i EM.  

 

Styret

Styret i MUIL valgt på årsmøtet 7. februar 2019 har bestått av

Leder

Henrik Olsen

Nestleder

Martin Solberg

Styremedlem/sekretær

Caroline Vatne

Styremedlem

Tommy Eriksen

Styremedlem

Inger Vatne

Varamedlem

Hans Ola Johnsen

Varamedlem

Lisa Katrine Mo

 

Kasserer/Regnskapsfører: Olav Kristian Vatne

Revisor: Hermud Dalvik

Styret i MUIL har i perioden behandlet 38 saker. Det har vært avholdt 7 styremøter. Et av møtene har vært utvidet styremøte med undergruppene.

Styret kan berette at 2019 har vært et aktivt år, der laget har kunne tilby et bredt tilbud av idrettslige aktiviteter for både barn, ungdom og voksne.

Styret har i 2019 revidert Etiske retningslinjer for laget. Styret har også vedtatt ny lov for laget, i tråd med og etter krav fra Idrettstinget.

Styret har opprettet og ført medlemmene inn i elektronisk medlemsregister godkjent av Norges Idrettsforbund. Fra 31.12.2019 er det krav om at alle medlemmer skal være innført i godkjente elektroniske medlemsregistre, og at listene oppdateres og vedlikeholdes.

Styret har organisert lagets treningstider i gymsalen på Manndalen skole, og sent inn forslag til Kåfjord idrettsråd på treningstider i Kåfjord idrettshall.

 

Aktiviteter

MUIL har i 2019 tilbydd følgende aktiviteter:

 • Taekwondotrening for barn, ungdom og voksne med partier i Manndalen, Olderdalen og Skibotn
 • Skitreningstilbud for barn og ungdom
 • Klubbrenn/Skikarusell for barn, ungdom og voksne
 • Arrangør av skikonkurranser for sonen
 • Aktivitetsklubb for aldersgruppen 6-8 år med inne- og ute aktiviter
 • Skiløypetilbud for barn, ungdom og voksen, ca 13 km oppkjørte løyper
 • Oppmerkede turløyper med bøker
 • Arrangert barmarkssamling for skiutøvere i Nord-Troms
 • Arrangert skisamling i Levi
 • Fotballtreningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år
 • Ukentlig styrketreningstilbud for ungdom og voksne
 • Ukentlig innebandytrening for ungdom og voksne
 • Arrangert Kåfjordmesterskap på ski
 • Barnefiskekonkurranse
 • Stor fiskekonkurranse
 • Sykkelløp for barn, ungdom og voksne
 • Terrengløp for barn, ungdom og voksne
 • Deltakelse på fotballturnering for barn og unge
 • A-lags fotballtrening
 • Seniorfotballtreing
 • Arrangert turmarsjer
 • Drifter 8 trimløyper med premiering
 • Bingoer
 • Dansekonsert for voksne
 • Vedlikehold hytta i Skaidi
 • Arrangert graderinger for taekwon-do utøvere
 • Organisert mesterskapsdeltakelse for taekwondoutøvere – krets, landsdel og nasjonalt

Trimgruppa har driftet trimbøkene rundt i dalen og fjellene i Manndalen, og det har vært registrert 5307 besøkende på de 8 trimbøkene som er lagt ut. Trimgruppa har arrangere flere turmarsjer.

MUIL Taekwon-Do har treningspartier både i Manndalen, Olderdalen og Skibotn. Laget deltar aktiv i mesterskap og kan for 2019 skilte med bl.a. 2 NM, 8 NNM medaljer, 1 VM medalje og 1 EM medalje.

Fotsballgruppa har gitt trenings- og kamptilbud til barn og ungdom, og har meldt lag opp i serie i J7, G7, G9, J11, J13 samt A-lag i 5. divisjon. Fotball har også deltatt på flere turneringer.

Skigruppa har deltatt på sone- og kretsrenn. Gruppa har tilpasset tilbud for flere aldersgrupper, og har kjørt opp skiløyper hele vintersesongen som brukes av mange i bygda.  Skigruppa har også vært vertskap for vel gjennomførte sonerenn og Kåfjordmesterskap i Manndalen.

Laget har fått laget orienteringskart for Fossenområdet i Manndalen. Flere utøvere deltok på idrettsdagen arrangert av kommunen og Idrettsrådet. Laget arrangert felles juleavslutning for utøverne.

Aktive i organisert idrettstilbud i MUIL 2019

 

Fotball

Taekwondo

Ski

SUM

Barn 6-12

35

37

18

90     (68)

Ungdom 13-19

4

10

3

17      (50)

Over 19

7

11

4

22      (22)

SUM

46

58

25

129    (140)

Tallene i parentes er 2018 tallene.

 

Manndalen fiskefestival

Manndalen Fiskefestival ble arrangert for 26. gang i juni 2019. Festivalen er og blir MUILs største og viktigste inntektskilde i tillegg til å tilby en rekke aktiviteter. Festivalen ga et overskudd på kr. 365.115,-. Fiskefestivalstyret har bestått av Even Steinlien, Fred-Are Nilsen og Dag Runar Voldvik. Hermud Dalvik har tatt ansvar for lodd og økonomihåndteringa.

Antall solgte lodd siste 4 år

Fiskefestival

2016

2017

2018

2019

Antall solgte lodd

5531

5691

5434

5588

Resultat

384.000

534.069

269.350

354.947

 

Anlegg

MUIL drifter flere idrettsanlegg i bygda. Laget drifter ski- og lysløype som holdes åpent hele skisesongen og kunstgressbanen i Fossen. Laget har eget klubbhus, lagerbygg og er medeier i Skaidihytta i Čapput. MUIL har også utstyr til aktivitet i gymsalen i Manndalen og Kåfjord idrettshall i Olderdalen.

Manndalen UIL styrer etter anleggsplanen for 2019-2020. Denne planen ble revidert på årsmøtet i 2019. Planen er et viktig styringsdokument for vårt lags satsing på anlegg.

Det har ikke vært arbeidet videre med skibru over Manndalselva i 2019. Pristilbudet vi fikk inn på slutten av 2018, lå langt over prisen som var stipulert.  

MUIL har ansvar for drift av kunstgressbanen i Fossen. Det er kjøpt inn vanter til 3er bane i 2019, med støtte fra Sparebank1 NN, Samfunnsløftet.

Skitrekket har ikke vært i drift i 2018, og driftstillatelsen er tilbaketrukket av Statens jernbanetilsyn. Det kan søkes om ny driftstillatelse når vi har sertifisert en eller flere til å kjøre heisen. Det må gjøre enkle utbedringer av heisen.

Det har vært arbeidet videre med Hvilehytta på Samuelsbergfjellet, der det er gjort grunnarbeid og påbegynt oppmontering.  

Det er ført vedlikehold på tråkkemaskinen i 2018.

 

Administrative funksjoner

MUIL har ikke hatt administrativt ansatte i perioden.

Medlemsmasse

Antall medlemmer siste 4 år

2016

2017

2018

2019

254

251

225

204

 

Inntekt medlemskontingent siste 4 år

2016

2017

2018

2019

31.200

31.300

28 800

37 050

 

Medlemskap

MUIL er medlem av Kåfjord idrettsråd. Styremedlem i idrettsrådet valgt av årsmøtet er Bård Gunnar Hansen, med Martin Solberg som vara.

MUIL er medlem av Norges idrettsforbund, Norges skiidrettsforbund, Norges turmarsjforbund, Norges fotballforbund, Norges kampsportforbund, Norges sykkelforbund, National Taekwon-DO Norway, Troms skikrets, Troms fotballkrets og Troms ungdomsfylking.

 

Tilskuddssatser

MUIL har i 2018 hatt følgende grunnsatser for tilskudd til utøvere og treneres deltakelser i turneringer, mesterskap, treningslerier o.l:

Arr i kretsen med overnatting                 750,- per utøver
Arr i landsdel/nasjonalt                            1100,- per utøver

Bruk av privat bil til kamper/mesterskap: 1,50 per km

I tillegg har klubben dekke deltakeravgifter i forbindelse med mesterskap o.l.

Klubben har dekket 40% av kostnader til klubbdrakter (overtreksdrakter).

 

Økonomi

MUIL har årsresultat på 216 386,-. Balansen viser eiendeler på til sammen 3.099.459,- herav 1.234.836,- i bankinnskudd/kasse. Laget har for tiden ikke langsiktig eller kortsiktige lån. Laget har ikke gjort tunge anleggs løft i perioden.

Hoveddelen av inntektene kommer fra Fiskefestivalen. I tillegg har laget inntekter gjennom offentlige tilskudd, kontingenter, grassrotandel, bingo, sponsormidler, egenandeler og ulike salgsinntekter.

MUIL har i 2019 tilbakebetalt 26.000,- til Troms fylkeskommune for Spillemidler som ikke er benyttet av tildelinger i 2016.

MUIL har tilstrekkelig god økonomi til å opprettholde premiesummen for Fiskefestivalen på egen sperret konto.

Laget har følgende aksjeandeler i andre selskap: Manndalen basseng 75 aksjer, Davvi álbmogiid guovddás 5 aksjer.

 

 

 

Regnskapsstatistikk siste 4 år:

 

2016

2017

2018

2019

Driftsinntekter

2.022.000

2.231.000

1.829.706

1.839.680

Driftskostnader

1.955.000

1.786.000

1.922.396

1.624.343

Årsresultat

67.000

445.000

- 92.012

216.386

 

Utfordringer

MUIL bør bli flinkere til å utdanne sine ledere/foreldre til trener og aktivitetsledere. Det er et område som laget bør jobbe hardere med de neste årene. Det er viktig med skolering og hente nye impulser utenfra.

MUIL bør bli flinkere til å få ungdom engasjert i idrettslig aktivitet. Vi har mye frafall fra 12 års alderen.

Styret viderefører arbeide med felles klubbprofil på drakter/overtrekksdrakter slik at MUIL sin utøver framstår med helhetlig profilering utad og på stevner. Det må arbeides med å få egnede overtrekks/treningsdrakter for alle idrettsgrener med klubbens profil.

Ivaretakelse av dugnadsånden er tidvis en utfordring.

 

Styret takker alle som har bidratt til lagets aktiviteter i 2019.

 

Manndalen, 05.02.2020

 

______________________                       _____________________                         __________________
Henrik Olsen                                                Martin Solberg                                            Caroline Vatne
Leder                                                             Nestleder                                                     Styremedlem

 

______________________                       _____________________
Inger Vatne                                                  Tommy Eriksen
Styremedlem                                               Styremedlem

Språk Norsk - Norwegian