IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Innkalling til årsmøte i MUIL

Styret i MUIL innkaller med dette til årsmøte i laget 14. februar kl 18.00 på Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk.

Saker som medlemmer ønsker årsmøtet skal behandle må sendes styret innen 31. januar til manndalenuil@gmail.com.

Endelig saksliste og sakspapirer kunngjøres senest 7. februar på våre nettsider.

Lagets vedtekter finner dere på her

Leder i valgkomiteen er Sten Terje Solbakken.

Språk Norsk - Norwegian