IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Kommunale kulturmidler 2018

MUIL er tildelt 16.192,- i kommunale kulturmidler for 2018, og 1487,- i anleggsmidler.

I den kommunale saksframstillingen står det følgende:  Kåfjord kommune har mottatt 6 søknader på kulturmidler til fordeling til idrettslag, 2017.

 

Følgende har søkt:

Olderdalen Idrettsklubb

Ytre Kåfjord Idrettslag

Manndalen Motorcrossklubb

Olderdalen jeger- og fiskeriforening

Manndalen ungdoms- og idrettslag

Indre Kåfjord Idrettslag

 

Søkerne er de samme som i 2017.

Til fordeling er det avsatt 53.000,-.

 

 

Vurderinger

Idrettslagene i Kåfjord har stor aktivitet av ulik karakter året rundt. Fotball og ski dominerer som de to største aktivitetene, men også innebandy, taekwon-do, turmarsj og styrketrening er populære aktiviteter. Både kommunen, det regionale friluftsrådet og idrettslagene satser på barn og unge og anser de for en prioritert og viktig gruppe å være.

Å tilrettelegge for god folkehelse ved å tilby lavterskel-aktiviteter og sosiale møteplasser både innendørs og ute i naturen blir anerkjent som viktig for idrettslagene og foreningene- i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.

Fire av fire ordinære idrettslag er tilknyttet minst ett særforbund.

 

Til anlegg var det satt av 15.000,- til fordeling.

Språk Norsk - Norwegian