IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Nye vedtekter/lov for MUIL

Styret i MUIL har vedtatt nye vedtekter/lov for idrettslag gjeldende fra 01.01.2020. Ny lov for MUIL er i tråd med vedtaket i Idrettstinget til Norges Idrettsforbund (NI), der det er stilt krav om minimumsnorm for alle idrettslag tilknyttet NI.

De nye minimumskravene i lovnormen kan vedtas av lagets styre, og trenger ikke vedtak fra årsmøte. Andre lovendringer krever årsmøtevedtak. På bakgrunn av dette har styret på møte 28.11.2019 vedtatt følgende ny lov for MUIL gjeldende fra 01.01.2020: Lov for MUIL gjeldende 01.01.2020

Mer informasjon om ny lov for idrettslag fra Norges Idrettsforbund kan du lese her https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag--nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf

Språk Norsk - Norwegian