IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

IMG_0164

Om KAMM/Grendeutvalget i Skardalen, Manndalen og Nordnes

OKBB/ Skárfvákki, Olmmáivákki ja Nuoraža čoahkkebáikkiid lávdegoddi/
OKTM/Skaarfvankan, Olmavankan ja Norttoniemen kyläkomitea

KAMM/Grendeutvalget for Skardalen, Manndalen og Nordnes

OKBB/ Skárfvákki, Olmmáivákki ja Nuoraža čoahkkebáikkiid lávdegoddi/
OKTM/Skaarfvankan, Olmavankan ja Norttoniemen kyläkomitea


Grendeutvalget er et kommunalt utvalg med fem medlemmer. Utvalget velges av foreninger og næringsliv i bygda.
Grendeutvalget skal arbeide til beste for bygda og fungerer også som høringsorgan.


Styret 2015
Monica Wennberg Mo, leder
Kurt-Ivar Johnsen, nestleder
Toril B. Lyngstad, sekretær
Irene Pedersen, kasserer
Kurt Oppervoll Isaksen, styremedlem

Vara:
1.vara: Oksana Senevaite
2.vara: Kjetil Nilsen
3.vara: Katrine Isaksen Lyngstad

 

 

Språk Norsk - Norwegian