Manndalen, Skardalen og Nordnes grendeutvalg

  • Grendeutvalget er et kommunalt utvalg med fem medlemmer. Utvalget velges av foreninger og næringsliv i bygda.
  • Grendeutvalget skal arbeide til beste for bygda og fungerer også som høringsorgan.

Dersom du vil kontakte grendeutvalget kan du sende en epost til gu@nordtroms.net eller ringe Viggo Vangen på telefon 41670405.

Oppdateringer og nyheter fra grendeutvalget:

Mannen i Manndalen

Prosjekt Manndalen

29. januar 2016

Prosjektet om Manndalen skulle vært ferdigstilt om kort tid, men prosjektperioden er forlenget med ett år. Det har kommet fram en del resultater som kan jobbes med for å få en utvikling av bygda slik vi ønsker oss.

annfrid pedersen8

Spørreskjema

Prosjekt Manndalen

25. september 2015

Dette er en spørreundersøkelse i forbindelse med "Prosjekt Manndalen".

Prosjektet går ut på å lage en beskrivelse av Manndalen, hvem vi er, hva vi har å tilby, og hvilken utvikling vi ønsker for bygda vår.

Vi er avhengige av din hjelp for å lykkes og håper du tar deg tid å svare på spørsmålene!

10277710_10152033916922093_5711306983429116500_n

Årsmelding og regnskap 2014

26. mars 2015

KAMM/ Grendeutvalget for Skardalen, Manndalen og Nordnes

OKBB/ Skárfvákki, Olmmáivákki ja Nuoraža čoahkkebáikkiid lávdegoddi

OKTM/Skaarfvankan, Olmavankan ja Norttoniemen kyläkomitea

annfrid pedersen8

Prosjekt Manndalen

11. mars 2015

KAMM/Grendeutvalget i Skardalen, Manndalen og Nordnes har fått prosjektmidler fra Troms fylkeskommune og Kåfjord kommune til et prosjekt for og om Manndalen. Vi gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med Manndalen ungdoms- og idrettslag. Vi behøver DITT engasjement for bygda for å lykkes!

Lisa Vangen

Ny prosjektarbeider

Lisa Vangen ansatt i 2 årig prosjekt

4. februar 2014

Manndalen UIL og KAMM/Grendutvalget for Skardalen, Manndalen og Nordnes, har fra 1.2.2014 ansatt Lisa Vangen fra Manndalen som prosjektarbeider i 50% stilling. Stillingen går over 2 år. Lisa kommer fra jobben som daglig leder av Halti Kvenkultursenter. 

27. mai kl 18.00

INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE FOR MANNDALEN BASSENG AS

18. mai 2013

KAMM Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes har arbeidet med å få vann og drift i bassenget i Manndalen. En arbeidsgruppe har skisset ut en modell for videre drift, som også er presentert for Kåfjord kommune. Kommunen har signalisert positivitet til at bassenget driftes igjen, og vil kunne bidra med driftstilskudd i framtiden.