IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Støttesatser

MUIL har følgende støttesatser for utøvere som deltar på mesterskap og treningssamlinger:

Følgende støttesatser for utøvere som deltar på mesterskap og treningssamlinger for 2022:

Arr i kretsen med overnatting    1000- per utøver
Arr i landsdel/nasjonalt               2000,- per utøver
Arr Internasjonalt                        2000,- per utøver

Bruk av privat bil til kamper/mesterskap: 1,50 per km (ytes kun når det ikke støttesatsen 1000,-/2000,- benyttes).

Klubben dekke deltakeravgifter i forbindelse med mesterskap og kursing.

For sosiale kostnader til utøvere i forbindelse med fellesservering ved sesongavslutning o.l. ytes kr 200,- per utøver per år.

Det kan ytes støtte utover til deltakelse utover dette. Da må det søkes styre om dette.

Språk Norsk - Norwegian