IMG_9521
Picasa
IMG_2113
IMG_0196
IMG_0002
ved setra

KONTAKT OSS

post@manndalen.no

        

Støttesatser

MUIL har følgende støttesatser for utøvere som deltar på mesterskap og treningssamlinger:

Arr i kretsen med overnatting                  750,- per utøver
Arr i landsdel/nasjonalt                               1100,- per utøver

Bruk av privat bil til kamper/mesterskap: 1,50 per km (ytes kun når det ikke støttesatsen 750,-/1100,- benyttes).

Klubben dekke deltakeravgifter i forbindelse med mesterskap og kursing.

For sosiale kostnader til utøvere i forbindelse med fellesservering ved sesongavslutning o.l. ytes kr 200,- per utøver per år.

Det kan ytes støtte utover til deltakelse utover dette. Da må det søkes styre om dette.

Språk Norsk - Norwegian